احتمال جدایی مونچی از رم

به گزارش توتومرکاتووب،مونچی مدیر ورزشی رمی ها،ممکن ست پایتخت ایتالیا را ترک کند!سویا باشگاه قبلی این مرد اسپانیایی که همراه با او به موفقیت های بسیاری رسیده بود،مایل ست او را به عنوان مدیر بازگرداند.پیشنهادی که می تواند مورد پسند مونچی واقع شود و از همین رو می تواند در پایان فصل رم را ترک کند!ماسیمیو میرابلی مدیر ورزشی سابق میلان یکی از گزینه های جانشینی مونچی مطرح شده ست.ر