گائوتری؛طرفدار رم هستم

کارمینه گائوتری که نامش برای سرمربی گری زیر23 ساله ای رم مطرح شده ست،در مصاحبه با چنترو سونو اسپورت گفت:” :”افتخار می کنم که نام من در لیست زیر 23 سالهای رم ست که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.رویای هر سرمربی،حضور در رم ست.اما هیچ وقت تماسی با رم نداشتم.من طرفدار رم هستم و واضح ست که می خواهم به کار در تریگوریا بازگردم.”
این وینگر از سال 1997 تا 1999 در تیم رم بازی می کرده ست و در 43 باری که به میدان رفت،8بار گلزنی نمود.