توضیحات ایجنت کایو

نام رودریگو کایو ماه های اخیر بارها برای پیوستن به رم مطرح شده ست.حال به گفته مطبوعات برزیلی،هیچ پیشنهاد رسمی به باشگاه سائولو ارائه نشده ست.با این حال نیک اکوری مدیر برنامه های این بازیکن در اروپاست و تا کنون بسیاری از درخواست ها را ارزیابی کرده ست. رم و میلان در نیز  احتمالا شرایط خرید این بازیکن را جویا شدند.باشگاه برزیلی انتظار دارد که پیشنهاد خوبی دریافت کند.در صورتی که پیشنهاد قانع کننده ای دریافت نکنند ممکن ست این بازیکن یه صورت قرضی راهی تیمی در لیگ برزیل شود.