فرانچسکو توتی اسکار گرفت

شب گذشته مراسم گرن گالا دل کالچو که به انتخاب بهترین های سال 2018 اختصاص یافته بود،فرانچسکو توتی اسطوره رمی ها،برای موفقیت هایی که در طول دوران حرفه ای خود به دست آورده،همراه آندریا پیرلو جایزه ای دریافت کرد.