موریل به لیست مونچی پیوست

مونچی به دنبال موریل بازیکن سویا است. طبق گزارشات مختلف مونچی برای قدرت بخشیدن به خط حمله جالوروسی به دنبال بازیکن کلمبیایی سابق سمپدوریا است. او قادر است در همه پست های تهاجمی بازی کند. علاوه بر سمپدوریا او در اودنیزه نیز بازی کرده است.
بازیکن 27 ساله کلمبیایی 1/79 قد دارد. او در اودنیزه 5سال حضور داشت که در 57 بازی موفق به زدن 15 گل شد. او بعد از 5 سال به صورت قرضی به گرانادا لچه و سمپدوریا رفت که مدیران سمپ او را به صورت کامل جذب کردند که 21 گل در 79 بازی برای تیم اهل شهر جنوا زد. بعد او در سال 17/18 با مبلغ 20 میلیون به سویا رفت که توانست در 33 بازی 8 گل بزند. او برای کلمبیا نیز 22 بار به میدان رفته است که موفق به زدن 2 گل شده است.