دیفرا؛عینک نداشتم !

بعد از دیدار شب گذشته آ.اس رم و اینتر که با تساوی دو بر دو به پایان رسید،فرانچسکو توتی به جای سایر بازیکنان و سرمربی مصاحبه کرد اما دی فرانچسکو در صحبت کوتاهی که با یک خبرنگار داشت پاسخ داد.خطای مشکوک روی زانیولو؟نه ندیدم!عینک نزده بودم!داوران؟آنها کار خود را انجام دادند.”