حمایت پالوتا از دیفرا

پرزیدنت جیمز پالوتا مالک رم اصرار دارد که جایگاه اوزیبو دی فرانچسکو امن است و خطری او را تهدید نمی کند. پس چند نتیجه ضعیف رم گمانه زنی های زیادی در مورد آینده نیمکت گرگ ها شنیده می شد. پالوتا به کوریره دلو اسپورت گفت:”جایگاه دی فرانچسکو همیشه امن بوده است. مسئول نتایج ما در این فصل او نیست.این نتایج بستگی به بازیکنان دارد تا خودشان را مطابق با پتانسیل شان نشان دهند. دی فرانچسکو می تواند کارش را خوب انجام دهد.”