سفر ژکو و ال شعراوی به بارسا

به گزارش وچه جالوروسی ،ادین ژکو و استفان ال شعراوی برای بررسی بیشتر مصدومیتشان راهی بارسلونا شدند.ژکو از ناحیه فلکسور چپ و ال شعراوی از ناحیه فلکسور راست آسیب دیده اند.آنها امروز به تریگوریا باز خواهند گشت تا درمان خود را برای بهبودی ادامه دهند.