باوانیولی؛در حال پیشرفت هستیم

باوانیولی بعد از شکست به میلان معتقد است که رم در حال پیشرفت است. باوانیولی سرمربی تیم بانوان رم بعد از شکست مقابل میلان مصاحبه ای انجام داد به نقل از سایت رسمی آ.اس رم باوانیولی گفت ‌:”من قبل از بازی به دختران گفتم که هر نتیجه ای اتفاق بیافتد این یک قدم بزرگ برای ما خواهد بود و ثابت کردیم که درست است. ما می توانیم بدون ترس با تیم های قدرتمند بازی کنیم.ما از زمانی که به یوونتوس باختیم در همه‌ ی جنبه ها پیشرفت کردیم و آن را امروز نشان دادیم. ما میلان را به دردسر انداختیم. اما من تکرار می کنم، این یک قدم بزرگ برای ما بود، برای پروژه کلی ما، گروه جمعی ما. از لحاظ فنی، تاکتیکی، فیزیکی، ما نشان دادیم که چگونه در حال توسعه هستیم.”