اسامی بازیکنان مقابل اینتر

اساممی بازیکنان آ.اس رم برای جدال حساس مقابل اینتر در المپیکو اعلام شد که بر این اساس دیگو پروتی و خاویر پاستوره بعد از مدت ها دوری از میادین،در لیست اوزبیو دی فرانچسکو قرار گرفته اند.ژکو،ال شعراوی،ریک کارسدروپ،لورنزو پلگرینی،دانیله ده روسی و آنته کوریچ مصدومین جالوروسی برای این دیدار هستند.از طرفی آلسیو ریکاردی بازیکن تیم پریماورا در لیست اوزبیو دی فرانچسکو قرار گرفته ست.