متنفی شدن فروش دی بیک

دنی فن ده بیک هافبک آژاکس که مدت هاست که نامش برای پیوستن به رم مطرح شده ست،در لیست فروش این تیم هلندی قرار ندارد.مارک اورمارس مدیدورزشی آژاکس،در مصاحبه با تله رادیو استریو گفت:”ما قصد فروش او را در ژانویه نداریم.”