پیزارو؛رم پوست دوم من ست

دوید پیزارو هافبک اهل شیلی سابقه آ.اس رم که هم اکنون 39 سال سن دارد،در مصاحبه با لا ترچرا گفت:”دیر یا زود زمان بازنشستگی برای همه فرا می رسد،حتی برای من.فوتبال من را ترک نمی کند،من آن را ترک می کنم.چندوقت پیش تصمیم گرفتم اما مردم از من خواستند که دوباره فکر کنم و این موضوع دشوار بود.بهترین سال های من؟با رم در لیگ قهرمانان و مبارزه برای کسب اسکودتو با اینتر زمان مورینیو بهترین سال های من بود.البته من در اودینزه بسیار خوشحالم بودم که بعد از 90 سال به لیگ قهرمانان بازگشت.امروز،پیراهن رم،پوست دوم من ست.”