تریگوریا؛ادامه جلسات تاکتیکی

امروز صبح تمرینات رمی ها برای دیدار پیش رو مقابل اینتر پیگیری شد و در ابتدا بازیکنان در اتاق ویدئویی حضور پیدا کردند.در ادامه تیم تحت فرمان دیفرا،یک جلسه طولانی تاکتیکی را در کمپ شماره دو پشت سر گذاشت.دانیله ده روسی نیز به صورت انفرادی کار می کرد.این در حالی ست که ژکو،ال شعراوی،کوریچ،پلگرینی تحت درمان بوده اند.سایر بازیکنان نیز در گروه حضور داشتند.
گفته می شود شرایط ژکو،ال شعراوی و کوریچ تا 16 دسامبر که پیش از دیدار مقابل جنوا،به صورت روزانه ارزیابی خواهد شد.از طرفی این احتمال وجود دارد که لورنزو پلگرینی در روزهای آینده به ترکیب دیفرا بازگردد.