احتمال رسیدن لورنزو به اینتر!

لورنزو پلگرینی یکی از ارکان خط میانی آ.اس رم که به دلیل مصدومیت چند مسابقه تیمش را از دست داد،اکنون شرایط بهتری دارد.پیش بینی شده بود که این بازیکن ایتالیایی و محصول باشگاه رم،برای دیدار مقابل کالیاری به میادین بازگردد اما طبق اخباری که امروز صبح منتشر شد،این بازیکن ممکن ست به دیدار مهم این هفته مقابل اینترمیلان در دسترس اوزبیو دی فرانچسکو باشد.تلاش های این بازیکن ادامه دارد تا بتواند در این روزهای سخت به تیمش کمک کند.