کوریچ به مصدومین اضافه شد

آنته کوریچ هافبک کروات جالوروسی،جدید ترین مصدوم تیم اوزبیو دی فرانچسکو ست.این بازیکن که شب گذشته مقابل رئال مادرید به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد،امروز در تمرینات با آسیبی مواجه شده ست و به لیست بلند مصدومیت رمی ها اضافه شد.وضعیت این بازیکن در حال ارزیابی ست و به زودی اخبار جدید در این مورد منتشر خواهد شد.البته بعید ست به دیدار به اینترمیلان برسد