فلورنزی :ما از این موقعیت بد خارج می شویم.

الساندرو فلورنزی بعد از شکست به رئال مادرید مصاحبه ای با اسکای اسپرت انجام داد.

این شکست در خانه چقدر بد شد؟ به یک نقطه خاص آسیب می‌رساند. در نیمه اول، ما خوب عمل کردیم اما مطمئنا مجبور بودیم بیشتر کار کنیم، اما موفق نشدیم. وقتی با قهرمان بازی می‌کنید، باید از شانس خود استفاده کنیم وگرنه مجازات می‌شوید. ما سعی کردیم تا رسیدن به گل فوتبال خود را نمایش دهیم، اما نتوانستیم به گل برسیم. عملکرد مان در نیمه اول بسیار خوب بود.

تو اوندر را بعد از دست دادن موقعیت دلداری دادی؟ این چیزها اتفاق می‌افتند. او باید گل بزند، اما موفق نشد. همه ما گاهی اشتباه می کنیم. اما ما از این موقعیت بد که قبلا هم نشان داده ایم، خارج می شویم. ما این کار را به عنوان یک گروه انجام خواهیم داد، بدون اینکه به بحث و جدل در تریگوریا تبدیل شود.