علاقه رم به حامد

حامد جونیور ترائوره  هافبک 18 ساله اهل ساحل عاج که هم اکنون عضو امپولی ست،مورد توجه مونچی قرار گرفته ست.چشم مونچی برای پیدا کردن بازیکنان جوان عالی کار می کند. علاوه بر تونالی مونچی به دنبال حامد تروائوره است که در دو فصا اخیر 21 بار به اینجا برای امپولی بازی انجام داده است. اما گزارش ها حاکی از این است که احتمال این انتقال در ژانویه اتفاق بیافتد کم است.