زانیلو:رم مشکل روانی دارد.

نیکولو زانیلو بعد از شکست مقابل رئال مادرید ادعا کرد که رم یک مشکل روانی دارد.
به نقل از فوتبال ایتالیا زانیلو گفت :برای من این یک مشکل فیزیکی نیست، بلکه یک مشکل روانی است.ما در نیمه اول یک بازی عالی داشتیم و خوب بازی کردیم، اما پس گل آنها، ما ضربه سختی خوردیم.
حالا ما باید کار کنیم تا بتوانیم بهبود یابیم. ما در روز شنبه مقابل اینتر قرار می گیریم و باید آنها را شکست دهیم.