ناامیدی پالوتا از مونچی و دیفرا

ایل مسجرو ادعا کرده که پرزیدنت جیمز پالوتا روز چهارشنبه گفته که از عملکرد اوزبیو دی فرانچسکو ناامید شده ست. با این حال گزارش شده ست که مرد آمریکایی با بازیکنان بیشتر از تاکتیک رم آشناست.کسی که بعد از نتایج ضعیف این فصل تیم،مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته ست.همچنین این روزنامه ادعا داشته که پالوتا از عملکرد مونچی در بازار نقل و انتقالات تابستان،ناامید ست.