الشا؛دقیق نبودیم

شکست یک بر صفر مقابل اودینزه

استفان ال شعراوی بعد از شکست رم مقابل اودینزه به رما تی وی گفت:”ما خیلی کار کردیم اما دقیق نبودیم.این تفاوت را ایجاد کرد.تلاش زیادی کردیم اما به جایی نرسیدیم.در نیمه اول خیلی زحمت کشیدیم.یک گل بازی را تغییر دارد.در ادامه ما فشار آوردیم اما موفق به گلزنی نشدیم.ما به خاطر عدم توانایی در رسیدن به گل،شکست خوردیم.آنها خیلی محکم بودند.بازی در بین خطوط مشکل بود بنابراین سرمربی از ما خواست تا در کنارها بازی کنیم تا برتری عددی داشته باشیم.”