علاقه گالا به مارکانو

به گزارش سایت لاروما24،ماجراجویی ایوان مارکانو ممکن ست به زودی در رم به پایان برسد.مدافع اسپانیایی در تابستان راهی رم شد اما هرگز نتوانست در ترکیب اوزبیو دی فرانچسکو فضای مناسبی پیدا کند و به به گزارش پرتال ترکیه،باشگاه گالاتاسرای مایل ست ایوان را به صورت قرضی و شش ماهه خریداری نماید.این بازیکن 31 ساله در این فصل تنها چهار بار برای پایتخت نشینان بازی کرده ست.