تایید علاقه رم به روگانی

روگانی ایده جدید مونچی مدیر ورزشی رمی ها برای خط دفاعی ست.چرا که ممکن ست مارکانو در ژانویه به صورت قرضی راهی تیم دیگری شود و دی فرانچسکو زوجی مناسب برای مانولاس و یا فاتزیو نیاز دارد.یوونتوس قصد تمدید قرارداد داد 2023 را دارد در عین حال،مدیر برنامه های روگانی از علاقه رم و چلسی به موکلش خبر داده ست.