گزینه سابقه رم در یک قدمی فنرباغچه

دنیس من استعداد 20 ساله اهل رومانی استوا بخارست،که مدت ها در لیست مونچی برای ژانویه قرار داشت،هم اکنون در یک قدمی پیوستن به فنرباغچه ترکیه قرار دارد.منچستریونایتد تیم دیگری بود که این بازیکن را می خواست.متاسفانه مونچی خیلی دیر برای خرید گزینه های موردنظرش اقدام می کند.