احتمال فروش قرضی بیاندا در ژانویه

به گزارش توتو اسپرت،ویلیام بیاندا بازیکن تیم پریماورا آ.اس رم که در تابستان به رم آمده ست،ممکن ست در ژانویه به صورت قرضی راهی تیمی دیگر شود.چند باشگاه از سری بی خواهان این مدافع فرانسوی هستند.بنونتو،کروتونه و ورونا برای خرید این بازیکن در حال رقابت هستند.