فروش تمامی بلیت ها برای نبرد پلژن

با توجه به آخرین اخبار،تمامی بلیت های اختصاص داده شده به هواداران آ.اس رم برای دیدار  هفته ششم لیگ قهرمانان مقابل ویکتوریا پلژن در چک که 600 عدد بوده،به فروش رفته ست و مانند سایر مسابقات خارج از خانه،تیفوسی های رم به حمایت خود از تیم اوزبیو دی فرانچسکو ادامه می دهند.