سرمایه گزاری جدید برای استادیوم !

جیمزپالوتا مالک آمریکایی که یکی از طرفداران سرسخت پروژه‌ دلاروما  آماده است تا 90 میلیون یورو برای همکاری یا جذب سهام یورونوا که رم را در ساخت دلاروما همکاری می‌کند بپردازد. مالک شرکت یورونوا لوکا پارنازی است که در ماه ژوئن بدلیل فساد مالی در شهر رم دستگیر شد.

مذاکرات پالوتا و شرکت یورونوا نزدیک به عقد قرارداد است. رم مستقیما برای خرید این شرکت وارد عمل نمی شود بلکه که جیمز پالوتا آن را به سهام شرکتی خاص در شهر میلان که برای پروژه خانه جدید گرگ ها تأسیس شده است اضافه می‌کند.

کار بعدی جیمز پالوتا  پیدا کردن شرکتی است که بتواند در توسعه ورزشگاه همکاری کند.

انتطار می‌رود که کار ساخت و ساز ورزشگاه اواخر سال 2019 شروع شود.