ایجنت چنگیز به رم می آید

به گزارش ایل تمپو،بایرام توتوملو مدیر برنامه های چنگیز اوندر،برای دیدار آ.اس رم و رئال مادرید که 27 نوامبر برگزار خواهد شد،به ایتالیا سفر خواهد کرد و قرار ست با مونچی مدیر وزشی رمی ها،در مورد تمدید قرارداد موکلش جلسه ای برگزار کند.بازیکن ترک تبار جالوروسی،یکی از پایین ترین دستمزد ها رو در تیم می گیرد و با توجه به رشد او،انتظار می رود دستمزد او نیز افزایش یابد.