مالکوم؛بارسا رویای کودکی ام بود

مالکوم بازیکن فعلی بارسلونا که در تابستان در یک قدمی رم بود،در مصاحبه جدید گفت:”من به رم رفتم و بسیار خوشحال شدم .سپس فرصت برای قرارداد با بارسلونا پیدا کردم.دو بار نکردم زیرا کودک که بودم رویای حضور در آنجا را داشتم.اکنون در اینحا در بارسلونا هستم،یک رویا که به حقیقت پیوسته ست.”