فلورنزی بعد از تساوی با پرتغال

الساندرو فلورنزی بعد از دیدار امشب تیم ملی ایتالیا و پرتغال که به تساوی بدون گل ختم شد،گفت:”در نیمه دوم کمی سقوط کردیم و نمی توانستیم سرعت خود را حفظ کنیم.شانس کمی در نیمه دوم ایجاد کردیم اما در مسیر درستی قرار داریم.در نیمه دوم پرتغال کمی بیشتر توپ را حفظ کرد ولی فقط یک شوت در چارچوب داشت.امشب همه کارها را انجام دادیم به جز گلزنی!بازگشت به سن سیرو آسان نبود و ما از طرفداران که 90 دقیقه ما را تشویق کردند،تشکر می کنیم.پایان این لیگ باید آغاز یک دوبارن جدید باشد.”