شیک؛خودم را ثابت خواهم کرد

پاتریک شیک مهاجم اهل چک رمی ها،در اردوی اخیر جمهوری چک با خبرنگاران صحبتی انجام داده ست.او اظهار داشت:”من می خواهم ارزش های خود را نشان دهم.فروش قرضی من در ژانویه فقط حدس ست.من هنوز متقاعد هستم که می خواهم ارزش های خودم را نشان بدهم.من از اولین گلم مقابل سمپدوریا در لیگ خوشحالم و اکنون مطمئن هستم که شانس بیشتری خواهم داشت.من نیاز به بازی بیشتری دارم.”