احتمال فروش ریک به تیم های ایتالیایی

به گزارش گازتا دلو اسپرت،ریک کارسدورپ بازیکن هلند جالوروسی به دلیل مشکلات فیزیکی و انتخاب های فنی اوزبیو دی فرانچسکو،در این فصل بسیار کم بازی کرده و از همین کی از گزینه های فروش در ژانویه ست.با این حال در صورتی که در مدت زمان باقی مانده هم نتواند نظر مونچی و دی فرانچسکو را جلب نکند،احتمالا در ژانویه پایتخت را به مقصد یکی از تیم های ایتالیایی در سری آ ترک خواهد کرد.