… و کاپیتان باز می گردد …

به گزارش اسکای اسپرت،دانیله ده روسی در مسیر بهبودی قرار دارد.در واقع بعد از چندین روز تمرین به صورت انفرادی و ریکاوری، در چند روز آینده کاپیتان جالوروسی دوباره به گروه اضافه خواهد شد و برای دیدار 24 نوامبر مقابل اودینزه می تواند در ترکیب اصلی اوزبیو دی فرانچسکو قرار گیرد.