احتمال فروش قروضی چندین بازیکن

ژانویه نزدیک ست و گمانه زنی های فراوانی برای فروش تعدادی از بازیکن ها به گوش می رسد نامئکه آنته کوریچ و ریک کارسدورپ و ایوان مارکانو در صدر این لیست قرار دارند.این سه بازیکن به دلایل مختلف از جمله مصدومیت و عدم سازگاری با فوتبال ایتالیا در ان فصل سری آ چندان مورد توجه اوزبیو دی فرانچسکو قرار نگرفته اند و از همین رو احتمال فروش قرضی آنها وجود دارد.