آخرین شرایط پاستوره در اسپانیا

خاویر پاستوره بازیکن مصدوم جالوروسی که برای مشاوره راهی اسپانیا شد،امروز به کلینیک کوراچان رفت.البته چند ماه قبل از آغاز فصل جدید،او به این کلینیک رفته بود تا مشکلاتی که در 3 سال اخیر با آن درگیر ست را رفع کند.بعد از آخرین مشاوره و بررسی شرایط بازیکن آرژانتینی،پزشکان راه جدیدی را برای درمان او در نظر گرفته اند.داروهای ترمیمی که می تواند راه حل قطعی برای حل مشکل پاستوره باشد.این روش برای بیمارانی به کار برده می شود که آسیب جدی و نیازی به جراحی ندارند.در بسیاری موارد،این دارو ها موفق به بهبودی کلی عضلات شده اند.این همان چیزی ست که پاستوره و رمی ها به آن امیدوار هستند.