علاقه یونایتد به پلگرینی

به گزارش کالچومرکاتو،باشگاه منچستریونایتد انگلیس به لورنزو پلگرینی ستاره خط میانی جالوروسی علاقه منده شده ست.شیاطین سرخ در تلاش هستند تا در ژانویه پشنهاد ارائه نمایند.گفته می شوند آنها رقم 100میلیون یورو را در نظر گرفته اند.لورنزو پلگرینی بعد از شروع نه چندان خوب،با تغییر پست توسط دی فرانچسک،نقش مهمی را در مرکز زمین برای پایتخت نشینان ایفا می کند.