بازگشت کالافیوری از آمریکا

ریکاردو کالافیوری بازیکن تیم پریماورا آ.اس رم که برای عمل جراحی زانو چپش به آمریکا رفته بود،به تازگی به رم بازگشت و امروز در تریگوریا حضور پیدا کرد و تمرین تیم بزرگسالان رم را از نزدیک نظاره گر بود.او باید دوره توانبخشی خود را ادامه دهد و امید ست تا این بازیکن در اوایل فصل آینده به ترکیب بازگردد.