مراسم نیمکت طلایی فصل2017/18

امروز مراسم برترین سرمربیان سری آ در فصل 2017/18 در کوورچیانو برگزار شد که ماسیمیلیانو آلگری به عنوان بهترین سرمربی فصل گذشته معرفی شد
اوزبیو دی فرانچسکو نیز در مراسم امروز حضور داشت.او در در مصاحبه با خبرنگاران گفت:”نتایج نشان می دهد که در حال رشد هستیم اما گاهی اوقات تدوام نداریم.کریستانته؟در حال رشد ست.من از رشد تیم خوشحالم و از عملکرد دیروز خوشحالم.از رشد جوانانی که دیروز به میدان رفتند،خوشحالم.”