رامیرز؛پنالتی بود!

رامیرز بازیکن سمپدوریا در مورد صحنه ای که توسط مانولاس در محوطه جریمه رم متوقف شد،گفت:”من فکر می کنم پنالتی بود.و مرا لمس کرد.من متاسفم! آنها با وجود داشتن ابزار اضافه،این ارزیابی را کردند.حتی داوران اشتبا می کنند!به طور خلاصه ما باید بهتر کار کنیم”