برایان؛با رویکرد درست بازی کردیم

برایان کریستانته هافبک ایتالیایی جالوروسی که در دیدارعصر امروز مقابل سمپدوریا،روی گل اول تاثیر مستقیم گذاشت،بعد از مسابقه به رما تی وی گفت:”ما خوب کار کردیم و این پیروزی آسان نبود ولی با رویکرد درست بازی کردیم و سپس بازی را تمام کردیم.ما باید تداومی را پیدا کنیم که گم کرده ایم.خسوس؟خوب ست!شما هرگز نمی دانید توپ به کجا خواهد رفت تا بتوانید واکنش نشان دهید.هر دو تیم در نیمه نخست سعی کردند رویکرد صحیح خود را در زمین پیاده کنند اما در نیمه دوم آنها کمی باز شدند و ما مجازاتشان کردیم.”