بازگشت ساباتینی به رم

والتر ساباتینی مدیر ورزشی سابق رمی ها که هم اکنون در سمپدوریا حضور دارد،چند پیش به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان بستری شده بود اما حالا بعد یک دوره بهبودی ،همراه تیم جدیدش برای دیدار امروز راهی شهر رم شده ست.