حضور کشتی کج کاران معروف در تریگوریا + عکس

فین بالور و آلکسا بلیس تو کشتی کج کار حرفه ای امروز در تریگوریا حضور پیدا کردند و با اوزبیو دی فرانچسکو،مانولاس،خسوس،ژکو و کریستانته عکس های یادگاری گرفتند.