مصاحبه جدید زانیولو

نیکولو زانیولو بازیکن جوان جالوروسی که در ماه اخیر بیشتر از گذشته مورد توجه اوزبیو دی فرانچسکو قرار گرفته ست،در مصاحبه با سایت ultimouomo.com  از ساعت هایی قبل از دیدار با رئال مادرید که برای اولین بار در ابتدا در ترکیب قرار می گرفت،گفت:”صبح مسابقه یک جلسه فنی برگزار شد و سرمربی من را کنار کشید و گفت،زمان من فرا رسید ست.انتظار آن را نداشتم.سخت ترین چیز،آماده سازی برای مسابقه بود.در ساعت 11 متوجه شدم که بازی خواهیم کرد و مسابقه ساعت 21 بود.تمام روز در مورد مسابقه ای فکر می کردم آن شب می خواستم در آن حضور داشته باشم. چند روز قبل فقط در پلی استیشن بازی می کردم. “