علاقه ویارئال به مارکانو

به گزارش ال پریودیکو مدیترانئو اسپانیا،باشگاه ویرائال به ایوان مارکانو مدافع جالوروسی علاقه مند شده ست.مدافع سابقه پورتو در تابستان به رم پیوست.دستمزد این بازیکن 1.5 میلیون یورو ست که می تواند مانع بزرگی برای این انتقال باشد.پیشنهاد انتقال قرضی برای شش ماه با گزینه ای برای خرید در تابستان می تواند ایده آل باشد.ایوان از سال 2009 تا 2012 در لیست زیردریایی های زرد حضور داشت.