مانولاس در تیم منتخب هفته اروپا

تیم منتخب هفته چهارم لیگ قهرمانان اعلام شد که بر این اساس کوستاس مانولاس ستاره یونانی جالوروسی که در دیدار مقابل زسکامسکو،علاوه بر گلزنی،نمایش بسیار خوبی داشت،در بین 11نفر برتر قرار گرفته ست.ترکیب به شرح زیر می باشد