ریکاوری بازیکنان بعد از بازگشت از مسکو

بعد از دیدار اخیر رمی ها مقابل زسکا،آنها ساعت 13 به وقت محلی وارد پایتخت شدند و از ساعت 14:30 با حضور در کمپ تمرینی فولویو برناردینی واقع در منطقه تریگوریا،به ریکاوری پرداختند.برنامه امروز تنها کار در سالن بدنسازی بود.از طرفی دیگو پروتی و کارسدورپ به گروه بازگشتند و ده روسی و پلگرینی همچنان به صورت انفرادی کار می کنند.