رم-دوریا بر عهده ایراتی

اسامی داوران هفته دوازدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس،اقای ماسیمیلیانو ایراتی دیدار حساس آ.اس رم و سمپدوریا را در المپیکو قضاوت خواهد کرد.مانانلی و ووتو کمک ها و آباتیستا داور چهارم این جدال هستند.ایراتی تا کنون 12 بار برای رم سوت زد که 5 پیروزی،5تساوی و 2 باخت حاصل عملکرد جالوروسی در این مسابقات بوده ست.