پلگرینی؛برای برایان خوشحالم

لورنزو پلگرینی بعد از برد تیمش مقابل زسکا در مسکو به خبرنگاران گفت:”ما یک بازی عالی در زمین انجام دادیم و نیاز های تیم را براورده کردیم.آنها تیم بزرگی هستند و در برخی نقاط ما را با مشکل رو به رو کردند.به طور کلی شناختن یکدیگر در میانه میدان مهم ست.استیون و برایان عالی کار می کنند.به ویژه برای برایان خوشحالم که امروز یکی از بهترین ها در زمین بود.در تیم چند چهره جدید وجود دارند نیاز ست تا با گذشت زمان شرایط بهتر شود.گل دربی؟من هرگز در مورد آن فکر نکردم.گل منحصر به فردی بود اما نتیجه خوبی بود.اکنون مهم ست که به کار خود ادامه دهیم.”