ماگنسون؛توتی افسانه من !

هوردور ماگنوسون مدافع زسکا مسکو در آستانه دیدار با رم در لیگ قهرمانان در مصاحبه ای گفت:”فرانچسکو توتی همیشه برای من افسانه بوده ست.من با چزنا مقابل رم بازی کردم اما او بازی نکرد.مسابقه متفاوتی خواهد بود.دروازبان ما آکینف نیز بازگشته ست.او رهبر ماست.بازی برای رم در خانه ما آسان نخواهد بود.”