میلیاردر اهل چک به دنبال خرید جالوروسی

دانیل کرتینسکی وکیل،تاجرو و میلیاردر اهل چک که 43 سال سن دارد،مایل ست تا باشگاه آ.اس رم را خریداری نماد. او با 2.6میلیارد دلار، نفر 924 در لیست سرمایه داران فوربس قرار دارد.او هم اکنون رئیس باشگاه اسپارتاپراگ و شرکت تولید و توزیع برق حرارتی در کشورش ست.البته 49درصد از سهام روزنامه له موندو فرانسه نیز هست که باعث شده مالک آن نیز به حساب آید.او دارای یک مدرک قانونی از دانشگاه ماساریک ست و دانیل کار خود را به عنوان وک