خیز تاتنهام برای چنگیز

به گزارش رای اسپرت،باشگاه تاتنهام انگلیس مایل ست برای خرید چنگیز اوندر ستاره اهل ترکیه جالوروسی حدود 60 میلیون یورو ارائه دهد.باشگاه انگلیسی ارائه مبلغ 52میلیون پوند به باشگاه آ.اس رم در روزهای اخیر را تایید کرده ست.در ماه اخیر تیم های زیادی برای خرید ستاره رم ابراز تمایل کرده اند.